Anoreksja

Żywienie

Jadłowstręt, anoreksja to utrata lub zmniejszenie apetytu. Mimo że w języku potocznym jest to termin często używany wymiennie z jadłowstrętem psychicznym, pogorszenie apetytu może wynikać z wielu przyczyn, w tym wielu niegroźnych dla zdrowia.

Najczęściej jest odpowiedzią na rozwój stanu zapalnego w organizmie.
Przykładowe przyczyny zmniejszenia apetytu

amfetamina
anorexia nervosa
ból, szczególnie przewlekły (zarówno psychiczny i fizyczny)
choroba Crohna
depresja
przewlekła niewydolność nerek
opiaty
rak żołądka
gruźlica
zapalenie wyrostka robaczkowego
aerogastria

Żywienie
Apetyt

Apetyt to pragnienie spożycia (najczęściej określonego) pokarmu, zazwyczaj zawierającego konkretny składnik odżywczy, potrzebny w danej chwili organizmowi. Bardzo często, mylnie, utożsamiany z głodem, który jest fizjologiczną potrzebą przyjęcia pokarmu, nie zaś, jak apetyt – psychologiczną. Za regulację apetytu odpowiada układ limbiczny. Istnieje cały szereg zaburzeń łaknienia, które można sklasyfikować w …